Rejestracja nowego użytkownika


Regulamin Serwisu

1. Definicje:
Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z aplikacji, określający ogólne zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników.
Serwis – zbiór stron www dostępnych w domenie internetowej kalkulatordrogowy.pl, w szczególności aplikacja sporządzająca kosztorys budowy i utrzymania odcinka drogi.
Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, zobowiązana do przestrzegania postanowień Regulaminu.

2. Warunkiem założenia konta w Serwisie jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu oznacza, iż uważnie zapoznał się on z jego treścią oraz akceptuje jego postanowienia.

3. Mając na uwadze darmowy charakter Serwisu, właściciel nie odpowiada w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie:
za sposoby korzystania przez Użytkowników z Serwisu i ewentualne szkody wynikłe z tego tytułu za niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu i ewentualne szkody wynikłe z tego tytułu.

4. Dostawca serwisu zastrzega sobie prawo prezentowania przybliżonych wyników obliczeń. Obliczenia mają charakter informacyjny. Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z użycia kalkulatora.

5. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo, a Użytkownik to prawo akceptuje, do:
okresowego wyłączenia Serwisu bez uprzedniego powiadomienia
zamknięcia Serwisu bez podania przyczyny oraz bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkownika.

6. Serwis nie świadczy indywidualnej obsługi Użytkowników. Treść Serwisu zawiera wszelkie wskazówki, porady oraz wyjaśnienia, które mogą pomóc Użytkownikom.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 grudnia 2012 roku.

8. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany będą udostępniane Użytkownikom pod adresem kalkulatordrogowy.pl.